Pdt. Yakub Tri Handoko

Frasa “menderita sengsara” di dalam Pengakuan Iman Rasuli merujuk pada keseluruhan hidup Yesus Kristus yang pada akhirnya berpuncak pada kematian-Nya di atas kayu salib. Walaupun frasa ini dikaitkan dengan zaman Pontius Pilatus, kita tidak boleh melupakan bahwa seluruh kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia adalah kehidupan yang penuh penderitaan. Setidaknya ada dua makna dari frasa “menderita sengsara”.