Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi,
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria,
Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kedalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa
Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati
Aku percaya kepada Roh Kudus;
Gereja yang kudus dan am; persekutuan orang kudus;
Pengampunan dosa;
Kebangkitan orang mati;
Dan hidup yang kekal.
Amin.

Penjelasan Pengakuan Iman Rasuli